Amdanom

Mae Cords Cymraeg yn brosiect annibynnol sydd ddim yn derbyn grant nag incwm ohono. Ei hunig bwrpas yw i ddathlu cerddoriaeth Cynmraeg. I wneud hynny, rydw i yn ceisio hybu i bobl godi gitar neu daro piano a chanu eu hoff ganeuon drwy ddilyn cordiau ar y wefan.

Rydw i hefyd yn gobeithio hybu cymuned o gerddorwyr a pobl sydd yn caru cerddoriaeth i gyfrannu at y wefan a chymysgu a chymdeithasu arni.

Cofiwch – dim i wneud arian yw pwrpas y wefan yma, ond buaswn i yn falch o gael cefnogaeth i gadw’r wefan arlein.