A-Dd

Cofio Dy Wyneb

Un o nghaneuon gorau i - peintio llun wych o gariad ifanc, byr ond yn aros yn hir yn y cof.

Abacus

Cân serch syml am noson hefo myfyriwr mathemateg. Credaf mai allt penglais yw'r 'cerdded lawr y bryn'.

Rhedeg i Paris

Mae'r gan yma yn chwyldro hefo egni yr Anrhefn, a diolch i'r Candelas, mae'n barhaol gysylltiedig hefo haf godidog Peldroed Cymru yn 2016.

Ceidwad y Goleudy

Can hynod arall gan Emyr Huws Jones (Ems). Wedi clywed llawer o esboniadau difyr am y geiriau yn y gan hon - o gan serch syml hyd at ymson ddwys a tywyll parchedig. Be 'da chi yn feddwl?

Can i Gymru

Can ddychanol am y "crach" Cymraeg hefo lyrics hynod.

Yma o Hyd

Mae rhai yn trin y gan hon fel ail anthem Cymru, a mae'n amlwg pam. Yma o Hyd!!!

Hawl i Fyw

Can sydd bron a bod yn emyn erbyn hyn.

Chwarae dy Gem

Dwi wedi ei chael hi ar ddau awdurdod (mawr) fod y cordiau yma yn anghywir - ond dyma nhw am y tro. Wnai eu newid pan gaf y cordiau cywir!

Coedwig ar Dan

Can wych o fod i ffwrdd o adra, a theimlo'r hiraeth yn gafael.

Strydoedd Aberstalwm

Un o ganeuon gorau yn y Gymraeg - ennyn hiraeth ac ysiad am amser o'r gorffennol... awn am dro ar strydoedd Aberstalwm.

Abacus

Can syml am berthynas rhwng y canwr a merch sydd yn chwarae a'i deimladau drwy thema mathemateg!