Un o anthemau gorau'r Gymraeg - codi'r to mewn unrhyw dafarn.