Dafydd Iwan

Yma o Hyd

Mae rhai yn trin y gan hon fel ail anthem Cymru, a mae'n amlwg pam. Yma o Hyd!!!

Hawl i Fyw

Can sydd bron a bod yn emyn erbyn hyn.