Datblygu

Can i Gymru

Can ddychanol am y "crach" Cymraeg hefo lyrics hynod.