Cân serch syml am noson hefo myfyriwr mathemateg. Credaf mai allt penglais yw’r ‘cerdded lawr y bryn’.

Ti'n gadael i mi gredu bod gen ti ddim diddordeb,

Wedyn cynnig cysur, y cysur mwya glandeg, 

Mi fethish i ymateb, ma raid ’mod i yn ddwl,

Roeddat ti wedi chwara ’fo abacus fy meddwl.Ti'n gadael i mi greu y broblem ’nodda un 

A wedyn cynnig ateb dy ateb di dy hun, 

Fedra i’m cael 'y mhen rownd y sym anhygoel hon,

Ti ‘di chwalu'r abacus abacus fy nghalon. 


Cytgan

Mae un ac un yn ddau 

A chdi a fo 'di’r rheini, 

Dwi’n cyfri dim i chdi, 

'Run od sy ddim yn rhannu, Ond cerddais lawr y bryn 

’Rôl rhannu fy mreuddwydion,

Yn tynnu gwallt fy mhen 

A chyfri fy mendithion.Ti'n gadael i mi feddwl fod rhywbeth yn y gwynt 

0nd gwn ym mer fy esgyrn ddaw’r ateb ddim ynghynt,

Ti’n cynnig rhif dy ffôn, fel mathemateg pur 

A'r cwbwl ydw i angen ’di’r ateb i fy nghur. Ti'n gadael i mi fynd hefo cusan ar fy moch. 

’Di'r ”gawn ni rywbryd eto” jyst ddim yn canu cloch,

Y batri aeth yn fflat yn y gyfrifiannell hon. 

Ti ’di chwalu’r abacus abacus fy nghalon. 


Cytgan 

Un, dau, tri, Mam yn dal pry,

Pry wedi marw,

Mam yn crio'n arw.