D    G     A   D
 O ffarwel, mae'n fore braf,
D  F#     Em 
O ffarwel i chi,
   G     A     D   Bm
Awn heddiw i ffwrdd ar y Tarpan
   G   A     D
Dan donnau oer y lli.


Cytgan:
D    A           A
O(nd) brysiwch, mae'n rhaid ymadael,
 A         D
Hiraeth a lenwa 'mron
   G     A     D   Bm
Awn heddiw i ffwrdd ar y Tarpan
  G    A7    D
Yn isel o dan y don.


Cofleidiodd ei rieni,

Ei chwaer a'i ffrindie i gyd,

Ni welaf fyth 'mo Solfa mwy

O fynd i bellter byd.


-Cytgan-

Yn nhafarn glyd y pentref bach,

Ei arian roes i'w ffrind,

Wel, yfwch lan, ac iechyd da!

I ryfel mae'n rhaid mynd.


-Cytgan-

O fewn y mis y postmon ddaeth

A llythyr at ei dad,

Bu farw Walter o dan y mor,

Bu farw dros ei wlad.


-Cytgan-

Yn isel o dan y don.