Un o nghaneuon gorau i – peintio llun wych o gariad ifanc, byr ond yn aros yn hir yn y cof.

Dwi'n cofio gweld y lleuad yn wyn fel yr haul
a'r tywod fel eira yn y golau.
Dy law di yn fy llaw i'n oer a'th drwyn fel trwyn esgimo
ond dyma be dwi'n gofio orau, dwi'n...

Cytgan:
Cofio dy wyneb yn edrych ar fy wyneb,
dy lygaid yn edrych i fy llygaid,
dy law ar fy ysgwydd
a'th galon ym mhoced cesail fy nghôt.


Dyw Benllech ddim yn nefoedd, 'nenwedig yn yr haf,
ond roedd dy gwmni di yn ei wella,
ond 'chydig a wyddwn i fod y tywydd ar droi
a mod i ar fin dy golli.

Cytgan
Nid af i Benllech eto, mae'r haf wedi mynd
a'r ceir yn mynd yn ôl dros bont Menai,
a gadael a wnaethost ti a gwn na ddoi di byth yn
ond eto pan ddaw'r haf mi fydda i'n...

Cytgan