Can roc ragorol.

Pryd ma llygad fi jyst yn methu symud o'r gongol,
Weithia mae'n sbio ochor yma ond 'dio byth yn ddigonol.
Hei, rhywun yn gofyn wrtha i, "Beth sydd ar werth yma heno?"
Trosi a throsi yn fy meddwl, does 'na ddim byd yno.

Cytgan

Sôn amdan Cymru, Lloegr a Llanrwst.
Sôn amdan Cymru, Lloegr a Llanrwst.

Pryd mae'r byrddau'n dechrau fflio dwi jyst yn eistedd yma'n llonydd,
Dyma'r unig amser pryd dwi byth yn teimlo'n aflonydd.
Heno gwaed a gwydyr ar y llawr yn y toiledi,
Ond alla i ddim cydymdeimlo hefo sgwadi

Cytgan

Os ti'm yn gwybod be sy'n iawn,
Wel, paid ag eistedd yna'n gwenu.
Os dwi'm yn gwybod be dwi'n dweud
Wel, paid à chwerthin ar fy mhen i, ar fy mhen i, ar fy mhen i.
Na

Rhywun yn gofyn wrtha i, "Hei, beth sydd ar waith yma heno?"
Trosi a throsi yn fy meddwl, does 'na ddim byd yno.
Tyrd hefo fi lle 'di'r anifeiliaid byth yn mentro
A gawn ni siarad am Gymru, Lloegr a Llanrwst unwaith eto.

Cytgan