Cytgan:
Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro.
Rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i ddianc rhagddo.
Rhywbeth amdanat ti na fedra i fyth anghofio.


Wrth weld y casineb fel cancr ym mhob gwlad
A gweld y diniwed yn nofio yn y gwaed.
Wrth weld y nos yn cau allan y dydd,
Fydda i'm yn colli ffydd,
Amser hynny fydda i'n diolch, fod 'na...


Cytgan


Wrth weld y tyrau, rhai uchel yn syrthio i'r llawr,
A chlywed gelynion yn herio hefo'u geiriau mawr,
Wrth weld y byd 'ma ar dân ac yn mynd o'i go',
Fydda i'm yn anobeithio,
Amser hynny fydda i'n diolch, fod 'na


Cytgan


Ti yw'r harbwr diogel ynghanol y storm,
Ti yw'r breichiau cadarn i'm cadw rhag ofn,
O, i'm cadw i rhag ofn.


Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro.
Rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
Mae 'na rywbeth amdanat ti sy'n wahanol i bawb arall.
Rhywbeth amdanat ti sy 'ngwneud i'n llawer cryfach.
Rhywbeth amdanat ti.
Rhywbeth amdanat ti.
Rhywbeth amdanat ti.