Can sydd bron a bod yn emyn erbyn hyn.

C           F        G
Rwyt ti'n edrych ar fy llun mewn cydymdeimlad
C           F        G
Rwyt ti'n gofyn pam fod hyn yn gorfod bod
      F      G     C    Am
Rwyt ti'n colli ambell ddeigryn o dosturi,
     F      Dm      G
Ac rwyf innau'n ofni gweld yfory'n dod.


[Cyt]

     C       F    C
Ond fe'm ganwyd innau'n fab i fy rhieni,
   F         D7       G
A fe glywais ddweud fod pawb yn blant i dduw,
   F      G         C   Am
Rwy'n frawd i ti a thithau'n frawd i minnau,
  F       G      C
O, pam na chaf i hefyd hawl i fyw?

C           F       G
Do, mi welais y gwleidyddion yn mynd heibio,
C           F        G
A phob un yn ysgwyd pen mor ddoeth, mor ddwys,
   F      G      C    Am
Ac mi welais yr offeiriaid yn penlinio,
     F      Dm      G
Cyn fy mhasio am nad wyf i'n neb o bwys.


-Cytgan-
 

C           F       G
Ond fe fum i'n chwarae unwaith gyda'm ffrindie,
C            F      G
Ond fe'm gwelais hwy yn mynd o un i un,
   F        G       C  Am
Mi gollais fy nhad un nos a'm mam un bore,
  F         Dm    G
A'm gadael inna ar fy mhen fy hun.

-Cytgan-


C           F       G
Ond mi glywais rai yn son am fynydd menyn,
C          F        G
Ac mi glywais rai yn son am lynnoeth llaeth,
    F       G       C   Am
Ond mi wn na fyddech chi sy'n Gristnogion
  F       Dm      G
Yn caniatatau gwastraffu bwyd a maeth.


     C       F    C
Ond fe'm ganwyd innau'n fab i fy rhieni,
   F         D7       G
A fe glywais ddweud fod pawb yn blant i dduw,
   F      G         C   Am
Rwy'n frawd i ti a thithau'n frawd i minnau,
  F       G   Em      Am
O, pam na chaf i hefyd, pam na chaf i hefyd,
Dm      G      F   C
Pam na chaf i hefyd hawl i fyw?