Pwysig

[html ]

Preifatrwydd a Hawlfraint

Rhaid mi roi petha gweddol amlwg yma, ond daliwch hefo fi.

Mae’r caneuon ar y wefan hon yn perthyn i berchennogion yr hawlfraint. Rwyf yn trio rhoi enw deiliad yr hawlfraint ar y cordiau, ond weithiau byddai’n unai yn methu neu yn anghofio. Dydy hyn ddim yn meddwl nad oes hawlfraint arnyn nhw. Nid ydwyf chwaith mewn unrhyw ffordd yn honni meddiant ar y caneuon hyn na’u cordiau.

Ymdrech yw’r wefan yma i gael pobol at eu gilydd dan faner anhygoel cerddoriaeth Cymraeg. Mae’n ymdrech i gael pobol i allu canu caneuon artistiaid Cymraeg eu hunan tra unai’n dysgu neu yn ymarfer chwarae offeryn yw hwn, a dylid eu defnyddio fel canllaw yn unig. Mae defnydd y deunydd sydd ar y wefan yma tu hwnt i nwylo i, ag i fyny i’r defnyddiwr. Nid wyf yn cymeryd unrhyw gyfrifoldeb am beth a ddefnyddir y wybodaeth ar y wefan yma.

Cwcis

Darnau bach o wybodaeth yw Cwcis y mae’r wefan yn ei storio ar eich cyfrifiadur tra yr ydych yn edrych ar wefan.

Sut y mae’r wefan yma’n defnyddio cwcis?

Cwcis tracio/dadansoddi defnyddwyr: Mae’r rhain yn gadael i mi weld faint o bobol sydd yn defnyddio’r wefan yma ag yn defnyddio Google Analytics i wneud hynny.

Hysbysebu: Does dim hysbysebu ar y wefan yma. Y bwriad ydi i beidio a’u cael gan eu bod yn fy marn i yn gwaethygu defnydd y wefan, ag ei wneud yn hyll. Fodd bynnag, nid yw rhedeg y wefan yn rhad, ag efallai y bydd yn rhaid i mi feddwl am hyn yn y dyfodol.

Cwcis cwmniau eraill

Mi fyddaf yn defnyddio cod a scriptiau cwmniau eraill ar y wefan yma pan y byddwn yn meddwl y bydd yn helpu defnyddiad y wefan. Efallai bydd rhain yn storio cwcis ar y cyfrifiadur – yn benodol rhai sy’n ymdrin a gwefannau sosial (Facebook/Twitter/Google+ a.y.y.b).

Beth i wneud os nad wyt yn hapus a’r defnydd o Cwcis?

Mae gennyt y pwer i gytuno neu anghytuno y defnydd o gwcis, ond nodwch y gall hyn effeithio eith profiad o’r wefan. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy newid eich dewisiadau porwr gwe.

Mwy o wybodaeth yma:
http://www.aboutcookies.org

[/html]