Cordiau Caneuon Poblogaidd Cymraeg

Cords.Cymru
ChwilioAmdanom

Chwilio Am Gordiau Caneuon Rwan

Y cefndir….

Un diwrnod, roeddwn i’n ista efo’n gitar yn strymio, ag yn defnyddio gwefan Saesneg i chwilio am gordiau can Saesneg, pan daeth blys i chwarae can Gymraeg. Awr wedyn, roeddwn i wedi laru ar chwilio, a dim ond wedi ffeindio lyrics caneuon. Awr yn bellach, roeddwn i wedi taro gwefan syml at ei gilydd i gyhoeddi cwpwl o gordiau caneuon roedd gen i wedi ei ‘sgrifennu lawr ar bapur.

 

Profodd hyn yn boblogaidd, a dyma ni heddiw!

 

Cynnig Cordiau

cords@cords.cymru